Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 266.25 €/мт
Царевица MATIF 214.75 €/мт
Рапица MATIF 488.75 €/мт
Пшеница CBOT 697.25 ¢/b
Царевица СВОТ 464.75 ¢/b
Соя СВОТ 1,248.00 ¢/b
Соев шрот СВОТ 386.50 $/st
Соево масло СВОТ 44.95 ¢/lb
Слънчоглед - 44-9-2 835.00 лв/мт

Политика за защита на личните данни


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) Агрикор ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги през сайта agroportal.bg. Регламентът, на който се основава събирането на лични данни е Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
• Изрично получено съгласие от Вас като потребител и/или абонат (клиент);
• Изпълнение на задълженията на Агрикор ЕООД по договор с Вас;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Агрикор ЕООД;
• За целите на легитимния интерес на Агрикор ЕООД.
(2) Агрикор ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) Агрикор ЕООД, чрез сайта agroportal.bg събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите уеб услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в наши събития, включително за следните цели:
• създаване на профил и осигуряване на пълната функционалност при предоставянето на услугите;
• индивидуализация на страна по договора;
• счетоводни цели;
• статистически цели;
• защита на информационната сигурност;
• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
• изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.
• подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
(2) Агрикор ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни Агрикор ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Агрикор ЕООД?
Чл. 3. (1) Агрикор ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
• Регистрация на потребител в уебсайта agroportal.bg и изпълнение на услугите по абонамент според Раздел (3) от Общите условия за ползване – получаване на достъп до новини и информация за цените на земеделските стоки в България и на международния пазар.
• Сключване и изпълнение на договор  – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с клиент (абонат) и неговото администриране;
• Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите и изтичащи услуги, съгласно Общите условия за ползване, секция Условия на абонамент.
• Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до потребителите, които са абонати на сайта или са заявили, че желаят да получават информационни съобщения;
 (2) Агрикор ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
► Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, град, телефон)
• Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Изпращане и одобряване на  заявка за абонамент; 3) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него след успешно заплащане на абонамент, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 
• Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта agroportal.bg, както и използвайки брокерските и всички други услуги на Агрикор ЕООД, между Вас и Агрикор ЕООД се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
► Други данни, които Агрикор ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Агрикор ЕООД  събира данни за използвания IP адрес.
• Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
• Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
• Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта agroportal.bg, както и използвайки брокерските и всички други услуги на Агрикор ЕООД, между Вас и Агрикор ЕООД се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR
(3) Агрикор ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни се събират пряко от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) Агрикор ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок Агрикор ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) Агрикор ЕООД  Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Агрикор ЕООД или друго.
(3) Агрикор ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. Агрикор ЕООД не предава Вашите лични данни на трети страни, обработващи лични данни.
 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Агрикор ЕООД, за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на писмено искане в свободен текст по електронна или обикновена поща.
(2) Агрикор ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Агрикор ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Агрикор ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Агрикор ЕООД си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Агрикор ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Агрикор ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Агрикор ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Агрикор ЕООД ;
(2) Агрикор ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Агрикор ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред  Агрикор ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Агрикор ЕООД.
(4) Агрикор ЕООД  не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от Агрикор ЕООД  да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Агрикор ЕООД  да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• Агрикор ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Агрикор ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
Чл. 11. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Агрикор ЕООД, като отправите писмено искане по имейл.

Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от Агрикор ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Агрикор ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Агрикор ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако Агрикор ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Агрикор ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15 Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети страни.

Други разпоредби
Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защитата на Вашите лични данни, като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.


 

Политика по използване на бисквитки (Cookie Policy)


Сайтът agroportal.bg използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки. 

Какво представляват бисквитките ("Cookies")
Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Видове бисквитки и начините, по които ги използваме:
Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. 
Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да влизате директно в профила си, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да Ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за Вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Лични данни
Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността Ви. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Как можете да контролирате бисквитките
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитките директно от Вашия браузър. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашето устройство, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате сайта.

Отказ от използването на бисквитки
Можете да откажете използването на бисквитки от този сайт, като не се съгласите с тях в прозореца, който се показва при Вашето първо посещение от всяко различно устройство, което използвате. В този случай коректното изпълнение на функционалностите в сайта ще бъде възпрепятствано, което означава и невъзможност да ползвате услугите, които сайтът предоставя.

 

Политиката за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия за ползване