Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 245.75 €/мт
Царевица MATIF 251.00 €/мт
Рапица MATIF 601.25 €/мт
Пшеница CBOT 727.25 ¢/b
Царевица СВОТ 685.00 ¢/b
Соя СВОТ 1,603.75 ¢/b
Соев шрот СВОТ 423.50 $/st
Соево масло СВОТ 68.41 ¢/lb

Производство, наличности, търговия и износ на зърнени култури

Производство, наличности, търговия и износ на зърнени култури

 

БЮЛЕТИН

ЗА ЗЪРНЕНИТЕ ЗАПАСИ И ПАЗАРА НА ЗЪРНО В СТРАНАТА

 КЪМ 30.06.2014г.

 

Предлагане: Общия ресурс зърно с който страната разполага от реколта 2013-та година е в размер на 11 953 127тона, в т. ч.:

- По актуализираните данни на МЗХ през м. май, производството на зърно от основните зърнени култури – реколта 2013 година, възлиза на 11 262 500 тона.

- Преходен остатък от реколта 2012 г./от основните зърнени култури/ - 540 000 тона.

- Постъпили количества зърно /внос и вътрешнообщностни доставки/ - 150 627 тона.

         Потребление: Потреблението на зърно, към 30.06.2014 г. e10 912 963 тона, от които:

- напуснали количества – 7 349 618 тона, /от тях за страни от ЕС – 4 996 315 тона/.  

- потребено в страната – 3 563 345 тона, /производство на брашно, преработка, храна за животнии семена/.

В края на месец юни 2014 година /при започнала жътва на новата реколта/, наличните зърнени запаси от основните зърнени и маслодайни култури /пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго, кориандър и оризова арпа/, са в размер на 1 623 089 тона, като в т.ч. 582 925 тона е зърно от нова реколта и 1 040 164 тона от старата реколта.

 За същият период на 2013 година, зърнените запаси са 2 491 430тона, което е с 868 341 тона повече спрямо тази година.

Преходният остатък зърно от културите – пшеница, ечемик и рапица към 30.06.2014г., реколта 2013г. възлиза на 176 000 тона.

Налични зърнени запаси в страната от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица към края на юни 2011 - 2014 год.

Налични зърнени запаси в България от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица към края на юни 2011 - 2014

Пшеница

Предлагане:По актуализирате данни за производството на пшеница, ресурса с който страната разполага от реколта 2013 г. е в размер на 5 665 537 тона, като произведените количества са в размер на 5 409 400 тона; преходен остатък от реколта 2012 г. – 220 000 тона и влезнали количества – 36 137 тона.

Потреблението за периода 01.07.2013г. – 30.06.2014г. възлиза на 5 500 537 тона, от тях: за производство на брашно, фураж и семена за посев – 1 692 537 тона, напусналите количества са в размер на 3 808 000 тона /от тях – 2 497 000 тона за страни от ЕС/.

Наличнатапшеница към 30.06.2014г. възлизана 367 519 тона, от това количество 202 519 тона са от реколта 2014г.и 165 000 тона е старо зърно и представлява преходният  остатък от реколта 2013 год.

Наличната пшеница в зърнопреработвателни предприятия към 30-ти юни 2014 г. е в размер на 106 635 тона, което е 29,01% от наличната в страната.

 

Ечемик

         Предлагане: Количеството с което страната разполага от реколта 2013г. е 728 837 тона. Производството на ечемик, по данни на МЗХ за реколта 2013 г. възлиза на 717 900 тона; преходен остатък от предходна реколта – 10 000 тона; влезнали количества – 937 тона.

Потребление: Потреблението на ечемик, в периода 01.07.2013 – 30.06.2014г. е в размер на 718 837 тона, в т. ч. – 347 498 тона за преработка, фураж и семена за посев; напуснали количества – 371 339 тона, от тях за страни от ЕС – 94 081  тона.

Към 30-юни2014година в резултат на започналата жътва през месеца, ечемикавъзлиза на 340 456 тона. От това количество зърното от старата реколта е 10 000 тона, което и преходният остатък от реколта 2013г.

Към тази дата на 2013г. ечемика е в размер на 598 768тона.

В зърнопреработвателните предприятия в края на м. юни 2014 г., складираният ечемик е в размер на 40 702 тона или 11,88 % от наличният в страната.

 

Царевица

Предлагане:По данни на МЗХ за реколта 2013г., производството е 2 699 600 тона. Преходен остатък от реколта 2012 г. – 227 000 тона. Влезнали количества след 01.09.2013 г. – 73 908 тона.

Общия ресурс с който страната разполага е 3 000 508 тона.

         Потребление: Царевицата за преработка и производство на фураж възлиза на 729 703 тона. Напусналите количества са 1 734 000 тона, от тях за ЕС – 1 211 000 тона. Общото потребление възлиза на 2 463 703 тона.

         Наличността към 30.06.2014 г. е в размер на 536 805 тона.

За същия месец на 2013 г. количеството на царевицата е била 457 082 тона.

В зърнопреработвателните предприятия в края на м. юни2014 г. са складирани общо 68 655тона, което е  12,79 % от наличната царевицав страната.

Необходимото количество зърно за потребление в страната се прогнозира в размер на 153 000 тона.

Свободните количества за търговия извън страната се оценяват на 383 000 тона.

 

Слънчоглед         

Предлагане: По данни на МЗХ от м. май 2014 г., производството от реколта 2013 г. е 1 937 000 тона. Преходният остатък от реколта 2012 г. е 23 000 тона. Влезнали количества – 38 282 тона.

Общия ресурс е в размер на 1 998 282 тона

Потреблениетона слънчоглед след01.09.2013 г. евразмер на 1 683 940 тона, от тях за преработка – 533 940 тона и напуснали количества – 1 150 000 тона /в т.ч. за страни от ЕС – 937 000 тона/.

Наличност: Към 30.06.2014 г. наличността е размер на 314 342 тона. Към тази дата на 2013 г. слънчогледа е възлизал на 232 863 тона.

Съхранявания слънчоглед в преработвателни предприятия възлиза на 50 532 тона, което е (16,08%) от наличният.

Необходимостта за страната от слънчоглед до следваща реколта се прогнозира на 126 000 тона.

Свободните количества за търговия извън страната се оценяват на 188 000 тона.

 

         Средните цени /без ДДС/, при които е търгувано зърното в страната за месец юни 2014 г. по видове култури са:

пшеница 336 лв./тон;

ечемик 298 лв./тон;

царевица 300 лв./тон и

слънчоглед 612 лв./тон.        

Етикети: добиви търсене предлагане пшеница ечемик царевица слънчоглед и рапица

Още новини

Справка за експорта на зърнени и маслодайни култури (03.06.19-10.06.19)

Справка за експорта на зърнени и маслодайни култури (03.06.19-10.06.19)

Засилена юнска активност по черноморските ни портове, като "героите" са 2 култури - пшеница и царевица. Справката за експорта показва заетост по основните пристанища - КРЗ Бурас, БМФ Бургас, както и Варна Изток и Запад.
След отчетлив скок, цените на зърнените пазари се успокояват

След отчетлив скок, цените на зърнените пазари се успокояват

След отчетливия скок в цените на царевицата и пшеницата, през изминалата седмица пазарите бяха под натиск от прибиране на печалби и липса на новини, които да осигурят нови поскъпвания. Но дали такава ще бъде и новата седмица, предстои да разберем…

ТОП НОВИНИ

Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.