Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 223.00 €/мт
Царевица MATIF 200.00 €/мт
Рапица MATIF 441.25 €/мт
Пшеница CBOT 577.00 ¢/b
Царевица СВОТ 464.50 ¢/b
Соя СВОТ 1,325.00 ¢/b
Соев шрот СВОТ 425.30 $/st
Соево масло СВОТ 51.38 ¢/lb
Слънчоглед - 44-9-2 790.00 лв/мт

Търговията с пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица у нас

Търговията с пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица у нас

Пшеница

Предлагане: Ресурса от пшеница с който страната разполага от реколта 2012 г. е в размер на 4 784 453 тона в т. ч.: производство  – 4 404 947 тона, по предварителни данни на МЗХ; преходен остатък от реколта 2011г. –  350 000 тона и влезнали 29 506 тона.

Потреблението на пшеница за периода след 01.07.2012 г. възлиза на 4 225 795 тона, от тях: за производство на брашно, храна за животни и посевен материал – 1 726 799 тона; напусналите количества в периода са в размер на 2 498 996 тона /от които – 1 845 140 тона за страни от ЕС/.

Наличното количество пшеница към 30.04.2013 г. възлиза на 558 658 тона.

Необходимото количество зърно за потребление до следващата реколта възлиза на 284 000 тона.

Прогнозен преходен остатък: свободните количества към 30.06.2013 г. се оценяват на  275 000 тона.

Ечемик

Предлагане: Количеството с което страната разполага е в размер на 707 923 тона. Производството на ечемик по предварителни данни МЗХ от реколта 2012 г. е 661 932 тона; преходен остатък от стара реколта – 45 000 тона и влезнали – 991 тона.

Потребление: Потреблението на ечемик за периода 01.07.2012 – 30.04.2013 г. е в размер на 618 540 тона, в т. ч. – 312 761 тона за преработка, храна за животни и посевен материал; напуснали количества – 305 779 тона, от тях за страни от ЕС – 96 139 тона.

В края на април 2013 година наличният ечемик  възлиза на 89 383 тона.

Прогнозен преходен остатък: Необходимото количество ечемик за производството на фураж и пивоварната промишленост до следващата реколта възлиза на 81 552 тона.         Свободните количества се оценява в размер на 7 831 тона.

Царевица

Предлагане: По предварителни данни на МЗХ, реколтата за 2012 г. от царевица, възлиза на 1 717 785 тона. Преходен остатък от реколта 2011 г. – 85 000 тона. Влезналите количества в периода 01.09.2012 – 30.04.2013 г. са в размер на 29 013 тона.

Общия ресурс с който страната разполага, възлиза на 1 831 798 тона.

 Потребление: Царевицата за преработка и производство на фураж в периода, след 01.09.2012 г. възлиза на 601 769 тона. Напусналите количества са в размер – 509 246 тона, от които за ЕС – 373 226 тона. Общото потребление е 1 111 015 тона.

Наличност: Към 30.04.2013 г. царевицата е 720 783 тона.

Необходимите количества царевица до следващата реколта възлизат на 378 885 тона.

Прогнозния преходен остатък, към 31.08.2013 г. свободните количества се оценяват на 341 899 тона.

Слънчоглед

Предлагане: По предварителни данни на МЗХ за реколтната 2012 г. са произведени – 1 387 780 тона. Преходен остатък от реколта 2011 г. – 80 000 тона и влезнали количества – 9 969 тона. Общия ресурс слънчоглед от е в размер но 1 477 749 тона. 

Потребление: Общото потребление на слънчоглед през периода 01.09.2012 г. до края на април 2013 год. е 988 301 тона, от тях за преработка – 351 949 тона и напуснали количества – 636 352 тона /в т.ч. за страни от ЕС – 547 275 тона/.

Наличност: Към 30.04.2013 г. наличността е в размер на 489 448 тона.

Необходимостта от слънчоглед до следващата реколта възлиза на 229 975 тона.

Прогнозен преходен остатък: Свободните количества в края на м. август 2013 г. се оценяват на 259 474 тона.

Рапица

Предлагане: По предварителни данни на МЗХ реколта от рапица за 2012 г. е в размер на 271 041 тона. Преходен остатък от реколта 2011 г. е 25 000 тона. В периода 01.07.2012 – 30.04.2013 г. са влезнали 3 000 тона. Ресурса с който страната разполага е 299 041 тона. Напусналите количества в този период са общо 200 974 тона, от които 166 415 тона за страни от ЕС.

Наличност: Към 30.04.2013 г. наличното количество рапица възлиза на 94 939 тона.

Средните цени /без ДДС/, при които е търгувано зърното в страната за месец  април 2013 г. по видове култури са: пшеница 423 лв./тон; ечемик 428 лв./тон; царевица 385 лв./тон; слънчоглед 786 лв./тон и рапица 850 лв./тон.             

Източник: НАЗ

Прочетете още:

Етикети: пшеница царевица ечемик слънчоглед рапица България реколта

Още новини

ТОП НОВИНИ

С повишена консумация за фуражи, ЕК понижава запасите от пшеница

С повишена консумация за фуражи, ЕК понижава запасите от пшеница

Европейската комисия оставя без промяна реколтата от пшеница в ЕС, но понижават запасите заради по-голяма консумация за фуражи. Реколтата от царевица е без промяна, но ечемика е повишен с 0.5Мт
Copyright © 2023. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.