Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 230.50 €/мт
Царевица MATIF 210.00 €/мт
Рапица MATIF 466.25 €/мт
Пшеница CBOT 579.00 ¢/b
Царевица СВОТ 446.25 ¢/b
Соя СВОТ 1,172.25 ¢/b
Соев шрот СВОТ 366.00 $/st
Соево масло СВОТ 44.12 ¢/lb
Слънчоглед - 44-9-2 810.00 лв/мт

Производство, търговия и износ по данни на министерството на земеделието и храните

Агропортал |16.01.2014
25
Производство, търговия и износ по данни на министерството на земеделието и храните

 

Предлагане: Общия ресурс зърнос който страната разполага в края на 2013-та год.е в размер на 10 961 622, в т. ч.:

- Произведените количества зърно, по данни на МЗХ възлизат на 10 393 586 тона.

- Преходен остатък /от основните зърнени култури/ - 540 000 тона.

- Постъпили количества зърно /внос и вътрешнообщностни доставки/ - 28 036 тона.

         Потребление: Потреблението на зърно, възлиза на общо 7 495 763 тона, от които:

- напуснали количества – 5 654 346 тона, /от тях за страни от ЕС – 3 911 086 тона/.  

- за преработка – 1 841 417 тона, /производство на брашно, преработка, храна за животни и семена/.

 

Наличните зърнени запаси,към 31.12.2013 год. от основните зърнени и маслодайни култури - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале и оризова арпавъзлизат на 3 465 859 тона. Към същатадата на 2012 година общите зърнени запаси са възлизали на 4 302 509 тона.

Налични зърнени запаси в страната от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица към 31-ви декември 2011 - 2013 год.

Пшеница

Предлагане:Ресурса от пшеница с който страната разполага от реколта 2013 г. към 31.12.2013 г.е в размер на 5 059 383тонав т. ч.: производство  – 4 826 863тона, по данни на МЗХ, преходен остатък от реколта 2012 г. – 220 000 тона и влезнали количества – 12 520 тона.

Потреблението за периода 01.07.2013 г. – 31.12.2013 г. възлиза на 3 953 000 тона, от тях: за производство на брашно, фураж и семена за посев – 1 056 000 тона, напусналите количества са в размер на 2 897 000тона /от тях – 2 064 000тона за страни от ЕС/.

Наличнотоколичество от пшеница към 31.12.2013 г. е в размер на 1 261 254тона.

Наличнатапшеница в зърнопреработвателни предприятия към 31-ви декември 2013 г. е в размер на 390 482 тона. От тях:

В мелничните предприятияса складирани– 294 614 тона, което е 23,36% от наличната в страната. В предходните две години в края на декември, съхраняваната пшеница в тези предприятия есъответно: 322 494тона за 2011 г.  и 296 056тона през 2012 г.

В предприятия за производство на фураж и спирт се съхраняват съответно –  77 818 тона и 18 050 тона.

Необходимото количество зърно за потребление до следващата реколта се изчислява  на 672 000 тона.

Към 30.06.2014 г. остатъка от пшеница се оценява на  589 254 тона, от които 200 000 тона са необходими като преходен остатък в периода на след жътвено дозряване на пшеницата от следващата реколта. Свободните количества за търговия са в размер на 389 000 тона.

 

Ечемик

Предлагане: Количеството с което страната разполага, към 31.12.2013 г. е в размер на 707 329 тона. Производството на ечемик по данни МЗХ от реколта 2013 г. е 696 392тона, преходен остатък от предходна реколта – 10 000 тона, влезнали количества – 937 тона.

Потребление: Потреблението на ечемик след 01.07.2013 г. е в размер на 541 019 тона, в т. ч. – 196 016 тона за преработка, фураж и семена за посев; напуснали количества – 345 003 тона, от тях за страни от ЕС – 67 835 тона.

Към 31-видекември2013година ечемика  възлиза на 166 310 тона.

В зърнопреработвателните предприятия в края на м. декември 2013 г., складираният ечемик е в размер на 46 113 тона, от тях в: обекти за производство на фураж се съхраняват 11 000 тона или (6,6 %) от наличния в страната. През същия месец на 2012 г. в тези обекти са съхранявани 9 113 тона. В пивоварни и предприятията за производство на малц са складирани общо 35 113 тона.

Необходимото количество ечемик за храна на животни и пивоварната промишленост до следващата реколта, възлиза на 166 000 тона.

Царевица

Предлагане:По данни на МЗХ, реколта2013 г. – възлиза на 2 591 118 тона. Преходен остатък от реколта 2012 г. – 227 000 тона. Влезналите количества след 01.09.2013 г. са в размер на 4 285 тона.

Общия ресурс с който страната разполага, възлиза на 2 822 403 тона.

         Потребление: Царевицата за преработка и производство на фураж възлиза на 289 021 тона. Напусналите количества са в размер – 1 461 000 тона, от тях за ЕС – 1 009 000 тона. Общото потребление възлиза на 1 750 021 тона.

         Напусналите количества царевица, след 01.09.2013 г. са в размер на 1 461 000 тона, за сравнение в периода 01.09.2012 – 31.08.2013 г. напусналата царевица възлиза на 750 558 тона.

Наличността към 31.12.2013 г. възлиза на 1 072 382 тона.

В зърнопреработвателните предприятия в края на м. декември2013 г. са складирани общо 127 687тона, от тях:

Въвфуражни предприятия – 76 693 тона, което е (7,15 %) от наличната царевица. В края на декември 2012 г., в тези предприятия са съхранявани 76 807 тона.

В предприятията за производство на нишесте и спирт се съхраняват – 50 994 тона царевица.

Необходимото количество зърно за потребление – фураж и преработка, възлиза на 596 000 тона.

Свободните количества се оценяват на 476 382 тона.

 

Слънчоглед

Предлагане: По данни на МЗХ за реколтната 2013 г. производството е 1 788 206 тона, преходен остатък от реколта 2012 г. – 23 000 тона. Влезнали количества – 8 931 тона. Общия ресурс е в размер на 1 820 137 тона

Потреблениетона слънчоглед след01.09.2013 г. евразмер на 846 138 тона, от тях за преработка – 169 389 тона и напуснали количества – 676 749 тона /в т.ч. за страни от ЕС – 513 017тона/.

Наличност: Към 31.12.2013 г. наличността е размер на 973 999 тона.

Наличноств преработвателни предприятия, към 31.12.2013 г.:

Складираният слънчоглед в маслодобивни предприятия и цехове за белен слънчоглед, възлиза на 173 026 тона (17,76 %) от наличния. Към същия период на 2012 г.втези предприятия са съхранявани – 73 011тона слънчоглед.

Необходимостта от слънчоглед до следваща реколта възлиза на 350 400 тона.

Свободните количества се оценяват на 623 599 тона.

 

Рапица

Предлагане: По данни на МЗХ, реколтата от рапица за 2013 г. е в размер на 356 428 тона. Преходен остатък от реколта 2012 г. е 60 000 тона и влезнали количества – 1 363 тона. Общия ресурс с който страната разполага е 417 791 тона.

Потреблениетонарапица, след 01.07.2013 г. възлиза на 341 701 тона, от тях напуснали количества са общо 274 594тона, /257 234 тона за страни от ЕС/ и 67 107 тона за преработка.

Наличност:Към 31.12.2013 г. наличното количество от рапица възлиза на 76 090 тона.

 

         Средните цени /без ДДС/, при които е търгувано зърното в страната за месец  декември 2013 г. по видове култури са: пшеница 345 лв./тон; ечемик 297 лв./тон; царевица 267 лв./тон и слънчоглед 607 лв./тон.       

Етикети: добиви ечемик засети площи масло МАТИФ олио пшеница рапица реколта слънчоглед царевица Цени Чикаго шрот

Още новини

ЕК прогнозира 10 годишен връх в производството на ечемик в България

ЕК прогнозира 10 годишен връх в производството на ечемик в България

В майската си прогноза Европейската комисия повишава оценката си за зърнопроизводството в България. Пшеницата, ечемикът и царевицата на увеличени, докато рапицата е намалена какато за нова така и стара реколта

ТОП НОВИНИ

Влошаване на царевицата и соята в САЩ подкрепя поскъпването им в Чикаго

Влошаване на царевицата и соята в САЩ подкрепя поскъпването им в Чикаго

Влошаващото се състояние на царевицата и соята в САЩ оказва подкрепа на фючърсите им в Чикаго. В тяхна подкрепа са и прогнозите за времето в източната част на Царевичния пояс, където в следващите дни са възможни рекордни температури на фона на изцяло липсващи валежи.
Аграрното министерство на Япония търси внос на 84.7кмт хлебна пшеница

Аграрното министерство на Япония търси внос на 84.7кмт хлебна пшеница

Аграрното министерство на Япония е обявило търг за внос на 84.7кмт хлебна пшеница с доставка за есента на тази година. Резултатите от последния търг проведен миналата седмица все още не са неизвестни.
Фермерите в Германия ще прибират все по-слаби зърнени реколти

Фермерите в Германия ще прибират все по-слаби зърнени реколти

Фермерите в Германия ще прибират все по-слаби зърнени реколти, като според федералната статистика общата площ за отглеждане на зърнени култури тази година е 5,9Мха и за първи след обединението минава под границата от 6Мха.
Пшеницата в САЩ се подобрява и поддържа ценовия натиск

Пшеницата в САЩ се подобрява и поддържа ценовия натиск

В очакване на седмичния посевен рейтинг, зърнените пазари в Чикаго отчитат поредните тежки дневни загуби, като юлския фючърс на пшеницата дори пробива подкрепата на $6 за бушел. С тежки загуби продължават и пазарите на соята и царевицата
Copyright © 2024. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.