Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 416.50 €/мт
Царевица MATIF 360.25 €/мт
Рапица MATIF 870.50 €/мт
Пшеница CBOT 1,177.50 ¢/b
Царевица СВОТ 781.25 ¢/b
Соя СВОТ 1,646.50 ¢/b
Соев шрот СВОТ 409.30 $/st
Соево масло СВОТ 83.79 ¢/lb

Производство, търговия и износ по данни на министерството на земеделието и храните

Производство, търговия и износ по данни на министерството на земеделието и храните

Предлагане: Общия ресурс от зърно с който страната разполага, в края на м. октомври от реколта 2013г. е в размер на 10 760 963, в т. ч.:

- Произведените количества зърно, по данни на МЗХ възлизат на 10 210 167 тона.

- Преходен остатък /от основните зърнени култури/ - 540 000 тона.

- Постъпили количества зърно /внос и вътрешнообщностни доставки/ - 10 796 тона.

         Потребление: Потреблението на зърно, възлиза на общо 5 419 574 тона, от които:

- напуснали количества – 4 166 189 тона, /от тях за страни от ЕС – 3 034 102 тона/.  

- за преработка – 1 253 385 тона, /производство на брашно, храна за животни и семена/.

Налични зърнени запаси:Към 31.10.2013 год. зърното от основните зърнени култури - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале и оризова арпае в размер на 5 341 389 тона.

Към същия период на 2012 година общите зърнени запаси са възлизали на 5 563 631 тона,което е повече от тази година с 222 242 тона.

         Налични зърнени запаси в страната от пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед към 31-виоктомври 2011 - 2013 год.

Пшеница

Предлагане:Ресурса от пшеница с който страната разполага от реколта 2013 г. към 31.10.2013 ге в размер на 5 053 090тонав т. ч.: производство  – 4 826 863тона, по данни на МЗХ, преходен остатък от реколта 2012 г. – 220 000 тона и влезнали количества – 6 227 тона.

Потреблението за периода 01.07.2013 г. – 31.10.2013 г. възлиза на 3 174 228 тона, от тях: за производство на брашно, фураж и семена за посев – 767 468 тона, напусналите количества в размер на 2 406 760тона /от тях – 1 846 000тона за страни от ЕС/.

Наличнотоколичество от пшеница към 31.10.2013 г. е в размер на 1 878 862тона.

Необходимото количество зърно за потребление до следващата реколта се изчислява 1 026 000 тона.

Към 30.06.2014 г. остатъка от пшеница се оценява на  852 862 тона.

Ечемик

Предлагане: Количеството с което страната разполага, към 31.10.2013 г. е в размер на 707 207 тона. Производството на ечемик по данни МЗХ от реколта 2013 г. е 696 392тона, преходен остатък от предходна реколта – 10 000 тона, влезнали количества – 815 тона.

Потребление: Потреблението на ечемик след 01.07.2013 г. е в размер на 481 030 тона, в т. ч. – 144 837 тона за преработка, фураж и семена за посев; напуснали количества – 336 193 тона, от тях за страни от ЕС – 59 025 тона.

Към 31-виоктомври2013година ечемика  възлиза на 226 177 тона.

Необходимото количество ечемик за храна на животни и пивоварната промишленост до следващата реколта възлиза на 224 000 тона.

Свободните количества се оценяват в размер на 2 177 тона.

Царевица

Предлагане:По данни на МЗХ, реколта2013 г. – възлиза на 2 452 208 тона. Преходен остатък от реколта 2012 г. – 227 000 тона. Влезналите количества след 01.09.2013 г. са в размер на 592 тона.

Общия ресурс с който страната разполага, възлиза на 2 679 800 тона.

         Потребление: Царевицата за преработка и производство на фураж възлиза на 152 507 тона. Напусналите количества са в размер – 833 208 тона, от тях за ЕС – 583 138 тона. Общото потребление възлиза на 985 715 тона.

Наличноста към 31.10.2013 г. възлиза на 1 694 085 тона.

Необходимото количество зърно за потребление – фураж и преработка, възлиза на 732 000 тона.

Свободните количества се оценяват на 962 085 тона.

Слънчоглед

Предлагане: По данни на МЗХ за реколтната 2013 г. производството е 1 784 280 тона, преходен остатък от реколта 2012 г. – 23 000 тона. Влезнали количества – 1 808 тона. Общия ресурс е в размер на 1 809 088 тона

Потреблениетона слънчоглед след01.09.2013 г. евразмер на 420 347 тона, от тях за преработка – 88 016 тона и напуснали количества – 332 331 тона /в т.ч. за страни от ЕС – 304 244тона/.

Наличност: Към 31.10.2013г наличността е размер на 1 388 741.

Необходимостта от слънчоглед до следваща реколта възлиза на 450 000 тона. Свободните количества се оценяват на 938 741 тона.

Рапица

Предлагане: По данни на МЗХ, реколтата от рапица за 2013 г. е в размер на 356 428 тона. Преходен остатък от реколта 2012 г. е 60 000 тона и влезнали количества – 1 354 тона. Общия ресурс с който страната разполага е 417 782 тона.

Потреблениетонарапица, след 01.07.2013 г. възлиза на 308 700 тона, от тях напуснали количества са общо 257 700тона, /241 695 тона за страни от ЕС/ и 51 000 тона за преработка.

Наличност:Към 31.10.2013 г. наличното количество от рапица възлиза на 109 082 тона.

         Средните цени /без ДДС/, при които е търгувано зърното в страната за месец  октомври 2013 г. по видове култури са: пшеница 300 лв./тон; ечемик 297 лв./тон; царевица 248 лв./тон и слънчоглед 498 лв./тон.       

Етикети: пшеница царевица маслодаен комплекс МАТИФ Чикаго рапица канола ЕС САЩ България агрометеорология

Още новини

ТОП НОВИНИ

Copyright © 2022. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.