Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 313.25 €/мт
Царевица MATIF 291.75 €/мт
Рапица MATIF 567.75 €/мт
Пшеница CBOT 715.50 ¢/b
Царевица СВОТ 628.75 ¢/b
Соя СВОТ 1,437.75 ¢/b
Соев шрот СВОТ 432.00 $/st
Соево масло СВОТ 64.90 ¢/lb

Производство, търговия и износ на зърнени култури в България за месец септември

Производство, търговия и износ на зърнени култури в България за месец септември

БЮЛЕТИН

ЗА ЗЪРНЕНИТЕ ЗАПАСИ И ПАЗАРА НА ЗЪРНО В СТРАНАТА

 КЪМ 30.09.2014г.

 

Предлагане: Общия ресурс зърно от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго и оризова арпа с който страната разполага от реколта 2014-та година е в размер на 9 336 538 тона, в т. ч.:

- Произведените количества зърно по данни на МЗХ – 8 667 622 тона.

- Преходен остатък от реколта 2013 г. – 654 000 тона.

- Постъпили количества зърно /внос и вътрешнообщностни доставки/ - 14 916 тона.

         Потребление: Потреблението на зърно, към 30.09.2014 г. възлиза на общо 3 177 084 тона, от които:

- напуснали количества – 2 404 670 тона, /от тях за страни от ЕС – 1 611 424 тона/.  

- потребено в страната – 772 414 тона, /производство на брашно, преработка, храна за животни и семена/.

Наличните зърнени запасиот основните зърнени и маслодайни култури, възлизат в размер на 6 159 454 тона. За същият период на 2013 година, тези зърнени запаси са възлизали на 6 186 653тона.

Налични зърнени запаси в страната от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица към края на септември 2011 - 2014 год.

Стокови запази потребление и цени на земеделските култури в България - септември 2014

 

Баланс на пшеницата

Предлагане: Ресурса с който страната разполага от реколта 2014 г. е в размер на 5 042 271 тона, от които: произведените количества по данни на МЗХ са в размер на 4 869 855 тона; преходен остатък от реколта 2013 г. – 165 000 тона и влезнали количества – 7 416 тона.

Потреблението за периода след 01.07.2014г. възлиза на 1 826 647 тона, от тях: за производство на брашно, фураж и семена – 429 266 тона, напусналите количества са в размер на 1 397 381 тона /от тях – 974 156 тона за страни от ЕС/.

Наличнатапшеница към 30.09.2014 г. възлизана 3 215 624 тона.

            Наличнатапшеница в зърнопреработвателни предприятия към 30-ти септември 2014 г. е в размер на 472 825 тона, което е14,70% от наличната в страната.

 

Баланс на ечемика

         Предлагане: Количеството с което страната разполага от реколта 2014г. е 824 953 тона. Производството на ечемик, по данни на МЗХ за реколта 2014 г. възлиза на 816 635 тона и преходен остатък от предходна реколта – 8 000 тона и влезнали количества – 318 тона.

Потребление: Потреблението на ечемик, в периода 01.07.2014 – 30.09.2014г. е в размер на 461 114 тона, в т. ч. – 112 091 тона за преработка и фураж; напуснали количества – 349 053 тона, от тях за страни от ЕС – 53 367 тона.

Към 30-ти септември, ечемикавъзлиза на 363 809 тона. В наблюдаваните от НСЗ складови вместимости /ПС, ЗХ и ДОСЗ/, ечемика е в размер на 263 809 тона и по оперативна информация в земеделски производители – 100 000 тона.

Към тази дата на 2013г., ечемика е в размер на 292 389тона.

         В зърнопреработвателните предприятия в края на м. септември 2014 г., складираният ечемик е в размер на 35 190 тона или 9,67 % от наличният в страната.

 

Баланс нацаревицата

Предлагане:Производството от нова реколта в края на м. септември е 855 459 тона. Преходен остатък, стара реколта – 356 000 тона.

Общия ресурс с който страната разполага е 1 211 459 тона.

         Потребление: Царевицата за преработка и производство на фураж възлиза на 85 000 тона. Напусналите количества са 117 502 тона, от тях за ЕС – 110 000 тона. Общото потребление е в размер на 202 502 тона.

Наличност - 1 008 957 тона.

За същия месец на 2013 г. количеството на царевицата е била 1 376 702 тона.

В зърнопреработвателните предприятия в края на м. септември 2014 г. са складирани общо 51 918тона, което е  5,15 % от наличната царевицав страната.

 

Баланс на слънчогледа

Предлагане: Производството от реколта 2014 г. е 1 491 307 тона. Преходният остатък от реколта 2013 г. – 125 000 тона. Влезнали количества – 2 614 тона.

Общия ресурс е в размер на 1 618 921 тона

Потреблениетона слънчоглед изминалият месецевразмер на 152 425 тона, от тях за преработка – 70 000 тона и напуснали количества – 82 425  тона /в т.ч. за страни от ЕС – 69 395 тона/.

Наличносттае размер на 1 466 496 тона.

Към тази дата на 2013 г. слънчогледа е възлизал на 1 553 579 тона.

Съхранявания слънчоглед в преработвателните предприятия възлиза на 192 501 тона, което е (13,12%) от наличният.

Рапица

Предлагане: Рапицата реколта 2014г. е 489 010 тона. Няма преходен остатък от стара реколта; влезнали количества – 4 568 тона.

Общия ресурс с който страната разполага е в размер на 493 578 тона.

Потреблението след 01.07.2014 г. възлиза на 446 607 тона, от тях напуснали количества – 446 547тона, /404 500 тона за страни от ЕС/.

Наличност:Към 30.09.2014 г. наличното количество от рапица е 46 971 тона.

 

         Средните цени /без ДДС/, при които е търгувано зърното в страната за месец септември 2014г. по видове култури са:

пшеница 289 лв./тон;

ечемик 274 лв./тон;

царевица 251 лв./тон и

слънчоглед 512 лв./тон.        

Етикети: добиви ечемик засети площи масло МАТИФ олио пшеница рапица реколта слънчоглед царевица Цени Чикаго шрот

Още новини

ТОП НОВИНИ

Copyright © 2022. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.