Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 261.25 €/мт
Царевица MATIF 212.50 €/мт
Рапица MATIF 490.50 €/мт
Пшеница CBOT 697.25 ¢/b
Царевица СВОТ 464.75 ¢/b
Соя СВОТ 1,248.00 ¢/b
Соев шрот СВОТ 386.50 $/st
Соево масло СВОТ 44.95 ¢/lb
Слънчоглед - 44-9-2 835.00 лв/мт

НСЗ: Запаси, внос, износ и средни цени на зърното в България

Агропортал |17.01.2013
32
НСЗ: Запаси, внос, износ и средни цени на зърното в България

Зърното, с което страната разполага от реколта 2012 г., е в размер на 9 022 908 тона, сочи последният бюлетин на Националната служба по зърното (НСЗ). Произведените количества зърно, по данни на Министерство на земеделието  и храните (МЗХ), са 8 398 430  тона.  Преходният остатък (от основните зърнени култури) е 585 000 тона.  Зърното от внос и вътрешнообщностни доставки е 39 478  тона.
Потреблението на зърно е общо 4 720 399 тона, от които по-голямата част са изнесени - 2 782 141 тона, (от тях за страни от Европейския съюз (ЕС) – 2 260 994 тона).    
За производство на брашно, храна за животни и семена са изразходени 1 938 258 тона.
Налични зърнени запаси (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, и оризова арпа) са 4 302 509 тона.
В края на 2011 г., общите зърнени запаси са възлизали на 4 398 955 тона, което е повече спрямо 2012 г. с 96 446 тона.
 
Пшеница  
Предлагане: Ресурсът от пшеница, с който страната разполага от реколта 2012 г., е в размер на 4 690 855 тона в т. ч.: производство  – 4 328 349 тона, по данни на МЗХ; преходен остатък от реколта 2011г. –  350 000 тона и внос от 12 506 тона.
Потреблението на пшеница за периода след 01.07.2012 г. е  2 984 896 тона, От тях за производство на брашно, храна за животни и посевен материал са използвани 1 180 000 тона; напусналите количества в периода са в размер на 1 804 896 тона, от които – 1 636 034 тона за страни от ЕС.
Наличното количество пшеница към 31.12.2012 г. е 1 705 959 тона.  Прогнозен преходен остатък: свободните количества към 30.06.2013 г. се оценяват на  805 959 тона.
    
Ечемик
Предлагане: Количеството ечемик, с което страната разполага е в размер на 700 198 тона. Производството на ечемик по данни МЗХ от реколта 2012 г. е 654 207 тона, като преходният остатък от стара реколта е 45 000 тона, а вноса – 991 тона.  
Потреблението на ечемик за периода 01.07.2011 – 31.12.2012 г. е в размер на 517 331 тона, в т. ч. – 220 026 тона за преработка, храна за животни и посевен материал. Количеството изнесен ечемик е 297 305 тона, от него за страни от ЕС – 87 714 тона.
В края на 2012 г. наличният ечемик  е 182 867 тона
Прогнозен преходен остатък: Необходимото количество ечемик за храна на животни и пивоварна промишленост до следващата реколта възлиза на 180 026 тона като свободни количества ще останат в размер на 2 841 тона.

Царевица  
Предлагане: По данни на МЗХ реколтата за 2012 г. от царевица е 1 647 755 тона. Преходен остатък от реколта 2011 г. – 85 000 тона. Вносът на царевица за периода 01.09. – 31.12.2012 г. е в размер на 20 013 тона.   Общия ресурс с който страната разполага, е 1 752 768 тона.  
Относно потреблението царевицата за преработка и производство на фураж в периода след 01.09.2012 г. е 300 220 тона. Изнесената царевица е 174 922 тона, от които за ЕС – 167 609 тона. Общото потребление е 475 142 тона.
Към 31.12.2012 г. царевицата е 1 277 626 тона.  За същия период на 2011 г. царевицата е била 1 348 592 тона, като сега количеството е по-малко с 70 966 тона.  
Прогнозния преходен остатък към 31.08.2013 г. се оценява на 677 186 тона.    

Слънчоглед  
Предлагане: По данни на МЗХ реколта 2012 г. е 1 362 026 тона. Преходен остатък от реколта 2011 г. – 80 000 тона и внос – 2 968 тона. Общия ресурс слънчоглед  в размер но 1 444 994 тона.   
Общото потребление на слънчоглед през периода 01.09.2012 г. до края на годината е 496 788 тона, от тях за преработка – 180 000 тона и напуснали количества – 316 788 тона (в т.ч. за страни от ЕС – 206 507 тона).
Към 31.12.2012 г. наличността е в размер на 948 206 тона . В края на декември 2011 г. общото количество слънчоглед е било 876 386 тона, което е по-малко от сега с 71 820 тона
Прогнозата на НСЗ за преходния остатък, е че свободните количества в края на август 2013 г. ще са 588 206 тона.

Рапица
Предлагане: По данни на МЗХ реколта от рапица за 2012 г. е в размер на 272 454 тона. Преходен остатък от реколта 2011 г. е 25 000 тона. В периода 01.07.12 – 31.12.2012 г. са внесени 3 000 тона. Ресурсът, с който страната разполага е 300 454 тона. Напусналите количества в този период са общо 175 173 тона, от които 163 130 тона за страни от ЕС.
Към 31.12.2012 г. наличното количество рапица възлиза на 125 281 тона.  
 
    
Средните цени (без ДДС), при които е търгувано зърното в страната за декември 2012 г. по видове култури са:
пшеница 473 лв./тон;
ечемик 407 лв./тон;
царевица 418 лв./тон;
слънчоглед 848 лв./тон
рапица 894 лв./тон.      
    
Средногодишни цени /без ДДС/ за календарната 2012 г. (01.01.2012 – 31.12.2012) на търгуваното зърно в страната, по видове култури:
пшеница – 389 лв./тон;
ечемик – 372 лв./тон;
царевица – 383 лв./тон;
слънчоглед – 808 лв./тон
рапица – 891 лв./тон.   

Прочетете още:

Етикети: пшеница ечемик царевица слънчоглед рапица внос износ реколта свободни количества цена средна 2012 2013

Още новини

ТОП НОВИНИ

Преработката на маслодайна рапица в Украйна достига рекордни нива

Преработката на маслодайна рапица в Украйна достига рекордни нива

Преработката на рапица в Украйна от началото на сезона достига рекордните за страната 950кмт. Прогнозата за новия сезон, обаче е за спад от 20-30%, въпреки че заради добри маржове търсенето от преработватели ще остане високо
Copyright © 2024. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.