Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 261.75 €/мт
Царевица MATIF 259.00 €/мт
Рапица MATIF 466.75 €/мт
Пшеница CBOT 692.25 ¢/b
Царевица СВОТ 649.50 ¢/b
Соя СВОТ 1,474.50 ¢/b
Соев шрот СВОТ 459.90 $/st
Соево масло СВОТ 54.37 ¢/lb

МЗХ: Предлагане и потребление на рапица за пазарните 2014/15 - 2016/17

МЗХ: Предлагане и потребление на рапица за пазарните 2014/15 - 2016/17

По прогнозни данни на отдел „Агростатистика“ на Министерство на земеделието и храните, производството на рапица от реколта `2016 възлиза на около 493 хил. тона. Въпреки лекото намаление на реколтираните площи с 1,6% ( до 1 680 хил. дка), предварителните оценки сочат ръст на продукцията със 17% на годишна база, вследствие на благоприятните климатични условия, довели до повишение на средния добив с 18,7%, до около 290 кг/дка.

Преходните наличности от рапица в началото на маркетинговата 2016/17 година се оценяват на 70 хил. тона, с близо 30 хил. тона повече спрямо година по-рано. Увеличението на производството, в комбинация с по-високи начални наличности и очаквано нарастване на вноса, се предвижда да доведе до ръст на общото предлагане на рапица през настоящия сезон, до около 598 хил. тона - с 25% повече спрямо предходната година.

По предварителни данни на НСИ, през периода юли – септември 2016 г. вносът на рапица възлиза на 26,6 хил. тона, при едва 2,4 хил. тона за същия период на предходната година. Увеличението може да се обясни с интерес за набавяне на необходимите количества преди евентуално увеличение на цените на международните пазари, предвид прогнозите за намаление на световното производство на рапица през настоящия сезон. Количествата са внесени главно от Румъния (20,7 хил. тона) и Молдова (5,3 хил. тона).

По данни на НСИ, през предходния пазарен сезон 2015/16 вносът на рапица в страната е в размер на 15 хил. тона – със 74% по-малко спрямо 2014/15 маркетингова година (когато бе реализиран значително по-висок внос от обикновено). Целият внос през годината представлява доставки от ЕС, в т. ч. главно от Румъния – 12 511 тона.

Общото потребление на рапица през маркетинговата 2016/17 година се очаква да възлезе на 596 хил. тона – с около 46% повече спрямо предходната година, поради предвиждания ръст на износа. Употребата на рапица за семена за реколта `2017 и за нуждите на индустрията се очаква да се запази около миналогодишните нива – съответно около хиляда тона и около 85 хил. тона. 

По предварителни данни на НСИ, през периода юли – септември 2016 г. извън страната са реализирани 454,9 хил. тона рапица, което представлява ръст от над два пъти спрямо същия период на предходната година. Експортът е благоприятстван от силното търсене от началото на пазарната 2016/17 година, вследствие на намаленото производство в ЕС и черноморския регион. Над 90% от общия износ на българска рапица за периода са насочени за държави-членки на ЕС – общо 422,4 хил. тона, в т. ч. главно за Белгия (233,6 хил. тона), Германия (89,3 хил. тона) и Франция (71,8 хил. тона). Износът за трети страни възлиза на 32,5 хил. тона, от които 31,5 хил. тона за Иран.

15
ечемик. Тази оценка е прогнозна и не отчита евентуална промяна на броя на животните през годината.
Според прогнозни данни на отдел „Агростатистика“ на Министерство на земеделието и храните, през 2016 г. в страната са произведени 727 хил. тона ечемик, в т. ч. 718 хил. тона зимен и 9 хил. тона – пролетен ечемик, което е напълно достатъчно за задоволяване на вътрешните потребности. Общото количество е с 4% повече спрямо предходната година, като намалението на реколтираните площи с около 6%, до 1 650 хил. дка е изцяло компенсирано от нарастване на средния добив с близо 11%, до 440 кг/дка, в резултат от благоприятните метеорологични условия.
Поради ранното изчерпване на наличностите в страната през предходната година, маркетинговата 2016/17 стартира без преходни запаси от ечемик, при 53 хил. тона година по-рано.
Така, въпреки увеличеното производството, общото предлагане на ечемик през пазарната 2016/17 година се предвижда да намалее с 3% на годишна база, до около 742 хил. тона.
Разпределението на пшеницата по групи е, както следва:
 първа група – 0,7%, при 2,3% за 2015 г.;
 втора група – 4,2%, при 8,4% за 2015 г.;
 втора Б група – 36,3%, при 24,3% за 2015 г.;
 трета група – 58,8%, при 65% за 2015 г.
2. Качество на пшеницата от реколта`2016
Извършеното окончателно окачествяване на продукцията от пшеница сочи, че около 70% от общото производство през 2016 г. с млевни и хлебопекарни качества отговаря на изискванията на търговци и преработватели.
2. Качество на пшеницата от реколта`2016
Извършеното окончателно окачествяване на продукцията от пшеница сочи, че около 70% от общото производство през 2016 г. с млевни и хлебопекарни качества отговаря на изискванията на търговци и преработватели.
Разпределението на пшеницата по групи е, както следва:
 първа група – 0,7%, при 2,3% за 2015 г.;
 втора група – 4,2%, при 8,4% за 2015 г.;
 втора Б група – 36,3%, при 24,3% за 2015 г.;
 трета група – 58,8%, при 65% за 2015 г.
Средните стойности за страната на основните показатели, по които се определя качествената характеристика на зърното от реколта ‘2016 са следните:
 съдържание на влага: 11,7% ± 0,8%, при 11,6% ± 0,9% за 2015 г.;
 хектолитрова маса: 77,2 kg/100 dm3 ± 3,0 kg/100 dm3, при 79,6 kg/100 dm3 ± 2,4 kg/100 dm3 за 2015 г.;
 добив на мокър глутен: 23,3% ± 3,9%, при 22,8% ± 3,5% за 2015 г.;
 отпускане на глутена: 8,4 мм ± 2,2 мм, при 8,0 мм ± 2,9 мм за 2015 г.;
 число на хлебопекарна сила: 50,9 усл. ед. ± 6,4 усл. ед., при 51,3 усл. ед. ± 8,2 усл. ед. за 2015 г.;
 съдържание на протеин: 11,7% с.в. ± 2,6% с.в., при 11,4% с.в. ± 1,3% с.в. за 2015 г.;
Преходните наличности от пшеница, с които стартира пазарната 2016/17 година, се оценяват на около 420 хил. тона, което е с около 42% под необичайно високото ниво отпреди една година, но близко до средното за последните пет години.
В резултат на увеличеното производство, общото предлагане на пшеница в страната (формирано от начални стокови наличности, производство и внос) през сезон 2016/17 се очаква да достигне рекордните близо 6,1 млн. тона – с 5,5% над нивото от предходната година.
Пазарна година/показател 2014/15  2015/16 оценка 2016/17 прогноза 
Предлагане 583 479 598
1. Начална наличност  0 42 70
2. Производство 528 422 493
- реколтирани площи (хил. дка) 1902 1704 1680
- добив (кг/дка) 278 248 290
3. Внос* 55 15 35
Потребление 541 409 596
1. Употреба за семена 1 1 1
2. Употреба за производство на масло и биогориво 75 84 85
3. Износ 465 324 510
Крайни наличности 42 70 2

Източник: производство – отдел „Агростатистика”, МЗХ; употреба на рапица за производство на масло и биогориво – НСИ и Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България; внос и износ – данни на НСИ, обработени от МЗХ, за 2015/16 година (предварителни данни), прогноза на дирекция „Анализ и стратегическо планиране” на МЗХ за 2016/17 година; Бележка: Балансът няма официален характер

Етикети:

Още новини

ТОП НОВИНИ

Copyright © 2023. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.