Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 327.25 €/мт
Царевица MATIF 317.50 €/мт
Рапица MATIF 615.00 €/мт
Пшеница CBOT 763.25 ¢/b
Царевица СВОТ 615.00 ¢/b
Соя СВОТ 1,475.25 ¢/b
Соев шрот СВОТ 440.60 $/st
Соево масло СВОТ 67.41 ¢/lb

МЗХ: Предлагане и потребление на ечемик за пазарните 2014/15 - 2016/17

МЗХ: Предлагане и потребление на ечемик за пазарните 2014/15 - 2016/17

Според прогнозни данни на отдел „Агростатистика“ на Министерство на земеделието и храните, през 2016 г. в страната са произведени 727 хил. тона ечемик, в т. ч. 718 хил. тона зимен и 9 хил. тона – пролетен ечемик, което е напълно достатъчно за задоволяване на вътрешните потребности. Общото количество е с 4% повече спрямо предходната година, като намалението на реколтираните площи с около 6%, до 1 650 хил. дка е изцяло компенсирано от нарастване на средния добив с близо 11%, до 440 кг/дка, в резултат от благоприятните метеорологични условия.

Поради ранното изчерпване на наличностите в страната през предходната година, маркетинговата 2016/17 стартира без преходни запаси от ечемик, при 53 хил. тона година по-рано.Така, въпреки увеличеното производството, общото предлагане на ечемик през пазарната 2016/17 година се предвижда да намалее с 3% на годишна база, до около 742 хил. тона.

Общото потребление на ечемик през маркетинговата 2016/17 година се прогнозира на ниво от 728 хил. тона - с 5% по-малко спрямо предходната година, при относително запазване на вътрешното потребление и намаление на износа, поради леко свитото предлагане. Употребата на ечемик за семена през маркетинговата 2016/17 се оценява на около 35 хил. тона, с 3 хил. тона по-малко спрямо предходната година, тъй като наличните оперативни данни сочат намаление на засетите площи с ечемик за реколта `2017.

На база данните на НСИ за промишленото производство на малц, потреблението на ечемик за пивоварната промишленост през настоящия сезон се очаква да възлезе на около 58 хил. тона. Според разчети на дирекция „Животновъдство” на МЗХ, за изхранване на животните през маркетинговата 2016/17 година са необходими около 235 хил. тона.

15
ечемик. Тази оценка е прогнозна и не отчита евентуална промяна на броя на животните през годината.
Според прогнозни данни на отдел „Агростатистика“ на Министерство на земеделието и храните, през 2016 г. в страната са произведени 727 хил. тона ечемик, в т. ч. 718 хил. тона зимен и 9 хил. тона – пролетен ечемик, което е напълно достатъчно за задоволяване на вътрешните потребности. Общото количество е с 4% повече спрямо предходната година, като намалението на реколтираните площи с около 6%, до 1 650 хил. дка е изцяло компенсирано от нарастване на средния добив с близо 11%, до 440 кг/дка, в резултат от благоприятните метеорологични условия.
Поради ранното изчерпване на наличностите в страната през предходната година, маркетинговата 2016/17 стартира без преходни запаси от ечемик, при 53 хил. тона година по-рано.
Така, въпреки увеличеното производството, общото предлагане на ечемик през пазарната 2016/17 година се предвижда да намалее с 3% на годишна база, до около 742 хил. тона.
Разпределението на пшеницата по групи е, както следва:
 първа група – 0,7%, при 2,3% за 2015 г.;
 втора група – 4,2%, при 8,4% за 2015 г.;
 втора Б група – 36,3%, при 24,3% за 2015 г.;
 трета група – 58,8%, при 65% за 2015 г.
2. Качество на пшеницата от реколта`2016
Извършеното окончателно окачествяване на продукцията от пшеница сочи, че около 70% от общото производство през 2016 г. с млевни и хлебопекарни качества отговаря на изискванията на търговци и преработватели.
2. Качество на пшеницата от реколта`2016
Извършеното окончателно окачествяване на продукцията от пшеница сочи, че около 70% от общото производство през 2016 г. с млевни и хлебопекарни качества отговаря на изискванията на търговци и преработватели.
Разпределението на пшеницата по групи е, както следва:
 първа група – 0,7%, при 2,3% за 2015 г.;
 втора група – 4,2%, при 8,4% за 2015 г.;
 втора Б група – 36,3%, при 24,3% за 2015 г.;
 трета група – 58,8%, при 65% за 2015 г.
Средните стойности за страната на основните показатели, по които се определя качествената характеристика на зърното от реколта ‘2016 са следните:
 съдържание на влага: 11,7% ± 0,8%, при 11,6% ± 0,9% за 2015 г.;
 хектолитрова маса: 77,2 kg/100 dm3 ± 3,0 kg/100 dm3, при 79,6 kg/100 dm3 ± 2,4 kg/100 dm3 за 2015 г.;
 добив на мокър глутен: 23,3% ± 3,9%, при 22,8% ± 3,5% за 2015 г.;
 отпускане на глутена: 8,4 мм ± 2,2 мм, при 8,0 мм ± 2,9 мм за 2015 г.;
 число на хлебопекарна сила: 50,9 усл. ед. ± 6,4 усл. ед., при 51,3 усл. ед. ± 8,2 усл. ед. за 2015 г.;
 съдържание на протеин: 11,7% с.в. ± 2,6% с.в., при 11,4% с.в. ± 1,3% с.в. за 2015 г.;
Преходните наличности от пшеница, с които стартира пазарната 2016/17 година, се оценяват на около 420 хил. тона, което е с около 42% под необичайно високото ниво отпреди една година, но близко до средното за последните пет години.
В резултат на увеличеното производство, общото предлагане на пшеница в страната (формирано от начални стокови наличности, производство и внос) през сезон 2016/17 се очаква да достигне рекордните близо 6,1 млн. тона – с 5,5% над нивото от предходната година.
Пазарна година/показател 2014/15  2015/16 оценка 2016/17 прогноза 
Предлагане 931 766 742
1. Начална наличност  78 53 0
2. Производство 852 698 727
- реколтирани площи (хил. дка) 2 147 1 760 1 650
- добив (кг/дка) 397 397 440
3. Внос* 1 15 15
Потребление 878 766 728
1. Употреба за семена 41 38 35
2. Употреба за производство на пиво 62 57 58
3. Употреба за фураж 225 225 235
4. Износ 550 445 400
5. Интервенционно изкупуване от ДФЗ 0 0 0
Крайни наличности 53 0 15

Източник: производство – отдел „Агростатистика”, МЗХ; ечемик за фураж – дирекция „Животновъдство”, МЗХ; внос и износ – данни на НСИ, обработени от МЗХ, за 2015/16 година (предварителни данни), прогноза на дирекция „Анализ и стратегическо планиране” на МЗХ за 2016/17 година;

Бележки: 1) Балансът няма официален характер; 2) За нуждите на баланса, износът на около 100 хил. тона ечемик, осъществен през м. юни 2016 г., е отнесен към пазарната 2016/17 година, тъй като касае ечемик от реколта `2016.

Източник: производство – отдел „Агростатистика”, МЗХ; ечемик за фураж – дирекция „Животновъдство”, МЗХ; внос и износ – данни на НСИ, обработени от МЗХ, за 2015/16 година (предварителни данни), прогноза на дирекция „Анализ и стратегическо планиране” на МЗХ за 2016/17 година;
Бележки: 1) Балансът няма официален характер; 2) За нуждите на баланса, износът на около 100 хил. тона ечемик, осъществен през м. юни 2016 г., е отнесен към пазарната 2016/17 година, тъй като касае ечемик от реколта `2016.
Етикети:

Още новини

ТОП НОВИНИ

Copyright © 2022. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.