Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 420.75 €/мт
Царевица MATIF 360.25 €/мт
Рапица MATIF 830.00 €/мт
Пшеница CBOT 1,168.75 ¢/b
Царевица СВОТ 778.75 ¢/b
Соя СВОТ 1,705.25 ¢/b
Соев шрот СВОТ 429.90 $/st
Соево масло СВОТ 80.93 ¢/lb

МЗХ: Налични количества зърно в България - Януари 2017

МЗХ: Налични количества зърно в България - Януари 2017

Пшеница

Предлагане: Към 31.01.2017г. ресурса с който разполага страната е в размер на 6 084 046 тона, от които произведените количества по предварителни данни са в размер на 5 640 000 тона, преходен остатък - 420 000 тона и влезли количества – 24 046 тона. Потребление: Общото потребление към 31.01.17г. възлиза на 4 561 048 тона, като от тях напусналите количества са в размер на 3 333 448 тона и за потребление в страната 1 227 600 тона. Запасите към 31.01.17 г. се оценяват на 1 522 998 тона. Към същият период на 2016 г. те са били 2 072 574 тона. Декларираното количество пшеница в областните дирекции „Земеделие“ към 31.01.2017г. е в размер на 1 201 610 тона пшеница.

I.Предлагане
1.Начални запаси, тона 420,000
2.Производство, тона 5,640,000
3.Внос и вътреобщностни доставки, тона 24,046
Общо предлагане, тона 6,084,046
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 1,227,600
1.1.За човешка консумация,тона 634,000
1.2. За фураж,тона 306,000
1.3. За семена 260,000
1.4. Индустриална употреба 27,600
2. Износ и вътреобщностни доставки 3,333,448
2.1. Вътреобщностни доставки 2,150,933
2.2. Износ трети страни 1,182,515
Общо потребление 4,561,048
III. Запаси 1,522,998

Ечемик

Предлагане: Количеството с което страната разполага за стопанската 2016/2017г. към 31.01.17 г. е 744 730 тона, от тях произведени количества 727 155 тона, преходен остатък 4 900 тона и влезли количества 12 675 тона. Потребление: Към 31.01.2017г., потребеното количество ечемик е 577 896 тона, в т.ч. - за потребление в страната – 204 100 тона и напуснали количества в размер на 373 796 тона. Запасите към 31.01.2017 г. се оценяват на 166 834 тона, към същият период на миналата година те са били 114 558 тона. Декларираното количество ечемик в областните дирекции „Земеделие“ към 31.01.2017г. е в размер на 125 152 тона.

I.Предлагане
1.Начални запаси, тона 4,900
2.Производство 727,155
3.Внос и вътреобщностни доставки 12,675
Общо предлагане 744,730
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 204,100
1.1.За производство на пиво, 45,000
1.2. За фураж 124,100
1.3. За семена 35,000
2. Износ и вътреобщностни доставки 373,796
2.1. Вътреобщностни доставки 232,311
2.2. Износ трети страни 141,485
Общо потребление 577,896
III. Запаси 166,834

Рапица

Предлагане: Общият ресурс за страната от рапично семе към 31.01.2017г. е 596 900 тона, от които производство – 493 157 тона, влезли количества – 33 743 тона и преходен остатък – 70 000 тона. Потребление: Към 31.01.2017г., потреблението на рапица възлиза на 537 231 тона, от тях: напуснали количества в размер 490 771 тона и за потребление в страната – 46 460 тона. Запасите от рапица, към 31.01.2017г. се оценяват на 59 669 тона. Към 31.01.2016 г. запасите от рапица са били в размер на 149 679 тона. Декларираното количество рапица в областните дирекции „Земеделие“ към 31.01.2017г. е в размер на 11 881 тона.

I.Предлагане
1.Начални запаси, тона 70,000
2.Производство 493,157
3.Внос и вътреобщностни доставки 33,743
Общо предлагане 596,900
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 46,460
1.1.За производство на масло и биодизел 46,460
2. Износ и вътреобщностни доставки 490,771
2.1. Вътреобщностни доставки 457,266
2.2. Износ трети страни 33,505
Общо потребление 537,231
III. Запаси 59,669

Царевица

Предлагане: Ресурса от царевица към 31.01.2017г. е 2 634 223 тона, в т.ч. произведени 2 224 716 тона, преходен остатък 400 000 тона и влезли количества 9 507 тона. Потребление: Потреблението на царевица до 31.01.2017г. възлиза на 1 163 837 тона, като от тях напусналите количества са в размер на 710 737 тона, а вътрешното потребление е 453 100 тона. Запасите от царевица към 31.01.2017 г. се оценяват на 1 470 386 тона. Към същият период на 2016 г., запасите са били 1 830 371 тона. Декларираното количество царевица в областните дирекции „Земеделие“ към 31.01.2017г. е в размер на 667 148 тона.

I.Предлагане
1.Начални запаси, тона 400,000
2.Производство 2,224,716
3.Внос и вътреобщностни доставки 9,507
Общо предлагане 2,634,223
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 453,100
1.1.За храна и индустриална употреба 172,600
1.2. За фураж 270,500
2. Износ и вътреобщностни доставки 710,737
2.1. Вътреобщностни доставки 577,969
2.2. Износ трети страни 132,768
Общо потребление 1,163,837
III. Запаси 1,470,386

Слънчоглед

Предлагане: Ресурса на страната към 31.01.2017г. възлиза на 2 146 185 тона, в т.ч. - произведени количества в размер на 1 701 094 тона, преходен остатък 340 000 тона и влезли в страната 105 091 тона. Потребление: Потреблението на слънчоглед до 31.01.2017г. е 768 700 тона. От тях 189 741 тона напуснали количества и 578 959 тона за вътрешно потребление. Запасите от слънчоглед към 31.01.2017г. се оценяват на 1 377 485 тона. Към същият период на миналата година запасите са били в размер на 1 442 352 тона. Декларираното количество слънчоглед в областните дирекции „Земеделие“ към 31.01.2017 г. е в размер на 1 013 064 тона.

Предлагане: Ресурса на страната към 31.01.2017г. възлиза на 2 146 185 тона, в т.ч. - произведени количества в размер на 1 701 094 тона, преходен остатък 340 000 тона и влезли в страната 105 091 тона.
Потребление: Потреблението на слънчоглед до 31.01.2017г. е 768 700 тона. От тях 189 741 тона напуснали количества и 578 959 тона за вътрешно потребление.
Запасите от слънчоглед към 31.01.2017г. се оценяват на 1 377 485 тона. Към същият период на миналата година запасите са били в размер на 1 442 352 тона.
Декларираното количество слънчоглед в областните дирекции „Земеделие“ към 31.01.2017 г. е в размер на 1 013 064 тона.
I.Предлагане
1.Начални запаси, тона 340,000
2.Производство 1,701,094
3.Внос и вътреобщностни доставки 105,091
Общо предлагане 2,146,1853
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 578,959
1.1.Употреба за слънчогледово масло, 347,000
1.2.Преработка в белен, 231,959
2. Износ и вътреобщностни доставки 189,741
2.1. Вътреобщностни доставки 146,390
2.2. Износ трети страни 43,351
Общо потребление 768,700
III. Запаси 1,377,485
Етикети:

Още новини

ТОП НОВИНИ

Copyright © 2022. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.