Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 228.25 €/мт
Царевица MATIF 220.75 €/мт
Рапица MATIF 411.25 €/мт
Пшеница CBOT 616.00 ¢/b
Царевица СВОТ 604.00 ¢/b
Соя СВОТ 1,337.25 ¢/b
Соев шрот СВОТ 402.20 $/st
Соево масло СВОТ 48.82 ¢/lb

МЗХ: Налични количества зърно в България - август 2017

МЗХ: Налични количества зърно в България - август 2017

Предлагане: Общия ресурс зърно с който страната разполага към 31.08.2017 година от културите – царевица, слънчоглед, оризова арпа, пшеница, ечемик, рапица, ръж, овес, тритикале и сорго е в размер на 12 917 086 тона, в това число:

- Произведени количества по оперативна информация - 11 655 321 тона.

- Начални запаси – 981 600 тона.

- Внос и вътрешнообщностни доставки – 280 165 тона

Към същият период на 2016 г., общият ресурс от зърно с който е разполагала страната е бил в размер на 12 422 792 тона.

Потребление: Общото потребление на зърно, към 31.08.2017 г. е 6 041 161 тона, от които:

- потребено в страната – 2 944 944 тона /човешка консумация, индустриална употреба, фураж и семена/;

- напуснали количества – 3 096 217 тона;

Наличните зърнени запаси към 31.08.2017 г., се оценяват на 6 041 161 тона.

Към 31.08.2017 г. на територията на страната са обявени 3 665 бр. обекти за съхранeние на зърно с общ капацитет в размер на 14 607 576 тона.

 

По подадените декларации в ОД „Земеделие“, съхраняваното количество зърно в обектите за съхранение, от пшеница, ечемик, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго, царевица, слънчоглед, оризова арпа и соя към 31.08.2017 г. е в размер на 5 101 810 тона, в т.ч. ръж – 3 871 тона, овес –13 206 тона, тритикале – 16 128 тона, оризова арпа – 9 319 тона, соя – 784 тона.

Пшеница

Баланс на пшеница в България към 31 август 2017

.
I.Предлагане
Общо предлагане, тона 6,082,555
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 273,200
1.1.За човешка консумация,тона 176,000
1.2. За фураж,тона 90,000
1.3. За семена 0
1.4. Индустриална употреба 7,200
2. Износ и вътреобщностни доставки 1,339,610
2.1. Вътреобщностни доставки 1,180,077
2.2. Износ трети страни 159,533
Общо потребление 1,612,810
III. Запаси 4,469,745

Ечемик

Баланс на ечемик в България към 31 август 2017

I.Предлагане
Общо предлагане 655,393
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 54,000
1.1.За производство на пиво, 13,500
1.2. За фураж 40,500
1.3. За семена 0
2. Износ и вътреобщностни доставки 187,674
2.1. Вътреобщностни доставки 173,596
2.2. Износ трети страни 14,078
Общо потребление 241,674
III. Запаси 413,719

Рапица

Баланс на рапица в България към 31 август 2017

I.Предлагане
Общо предлагане 507,345
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 14,400
1.1.За производство на масло и биодизел 14,400
2. Износ и вътреобщностни доставки 189,026
2.1. Вътреобщностни доставки 167,750
2.2. Износ трети страни 21,276
Общо потребление 203,426
III. Запаси 303,919

Царевица

Баланс на царевица в България към 31 август 2017

I.Предлагане
Общо предлагане 2,762,239
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 1,263,000
1.1.За храна и индустриална употреба 456,000
1.2. За фураж 807,000
2. Износ и вътреобщностни доставки 1,009,611
2.1. Вътреобщностни доставки 788,813
2.2. Износ трети страни 220,798
Общо потребление 2,272,611
III. Запаси 489,628

Слънчоглед

Баланс на слънчоглед в България към 31 август 2017

I.Предлагане
Общо предлагане 2,337,292
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 1,340,344
1.1.Употреба за слънчогледово масло, 886,000
1.2.Преработка в белен, 454,344
2. Износ и вътреобщностни доставки 370,296
2.1. Вътреобщностни доставки 230,158
2.2. Износ трети страни 140,138
Общо потребление 1,710,640
III. Запаси 626,652
 
Етикети: пшеница царевица маслодаен комплекс МАТИФ Чикаго рапица канола ЕС САЩ България агрометеорология

Още новини

ТОП НОВИНИ

Copyright © 2023. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.