Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 216.25 €/мт
Царевица MATIF 201.75 €/мт
Рапица MATIF 439.00 €/мт
Пшеница CBOT 626.00 ¢/b
Царевица СВОТ 468.25 ¢/b
Соя СВОТ 1,311.75 ¢/b
Соев шрот СВОТ 424.50 $/st
Соево масло СВОТ 51.11 ¢/lb
Слънчоглед - 44-9-2 780.00 лв/мт

МЗХГ: Налични количества зърно в България - 30 ноември 2017

МЗХГ: Налични количества зърно в България - 30 ноември 2017
Предлагане: Общия ресурс с който страната разполага за реколта 2017 г. от културите – пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчоглед, оризова арпа, ръж, овес тритикале и сорго, към 30.11.2017 г. е в размер на 12 713 376 тона, в това число:
- Произведени количества по предварителна информация - 11 318 334 тона.
- Начални запаси – 1 300 783 тона.
- Внос и вътрешнообщностни доставки – 94 259 тона
Потребление: Общото потребление на зърно, към 30.11.2017 г. е 5 853 161 тона, от които:
- напуснали количества – 4 133 548 тона,
- потребено в страната – 1 719 613 тона /човешка консумация, индустриална употреба, фураж и семена/.
Наличните зърнени запаси към 3.11.2017 г., се оценяват на 6 860 215 тона.
Към 30.11.2017 г. на територията на страната са обявени 3 674 бр. обекти за съхранeние на зърно с общ капацитет в размер на 14 770 343 тона.

 

По подадените декларации в ОД „Земеделие“, съхраняваното количество зърно в обектите за съхранение, от пшеница, ечемик, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго, царевица, слънчоглед, оризова арпа и соя към 30.11.2017 г. е в размер на 5 182 517 тона, в т.ч. ръж – 4 590 тона, овес – 12 716 тона, тритикале – 13 762 тона, оризова арпа – 34 291 тона, соя – 2 710 тона.

Предлагане: Общия ресурс с който страната разполага за реколта 2017 г. от културите – пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчоглед, оризова арпа, ръж, овес тритикале и сорго, към 30.11.2017 г. е в размер на 12 713 376 тона, в това число:

- Произведени количества по предварителна информация - 11 318 334 тона.

- Начални запаси – 1 300 783 тона.

- Внос и вътрешнообщностни доставки – 94 259 тона

Потребление: Общото потребление на зърно, към 30.11.2017 г. е 5 853 161 тона, от които:

- напуснали количества – 4 133 548 тона,

- потребено в страната – 1 719 613 тона /човешка консумация, индустриална употреба, фураж и семена/.

Наличните зърнени запаси към 3.11.2017 г., се оценяват на 6 860 215 тона.

Към 30.11.2017 г. на територията на страната са обявени 3 674 бр. обекти за съхранeние на зърно с общ капацитет в размер на 14 770 343 тона.

 

По подадените декларации в ОД „Земеделие“, съхраняваното количество зърно в обектите за съхранение, от пшеница, ечемик, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго, царевица, слънчоглед, оризова арпа и соя към 30.11.2017 г. е в размер на 5 182 517 тона, в т.ч. ръж – 4 590 тона, овес – 12 716 тона, тритикале – 13 762 тона, оризова арпа – 34 291 тона, соя – 2 710 тона.

Пшеница

Баланс на пшеница в България към 30 Ноември 2017

.
I.Предлагане
1.Начални запаси, тона 179,000
2.Производство,тона 5,900,000
3.Внос и вътреобщностни доставки,тона 40,995
Общо предлагане, тона 6,119,995
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 820,000
1.1.За човешка консумация,тона 417,000
1.2. За фураж,тона 208,000
1.3. За семена 180,000
1.4. Индустриална употреба 15,000
2. Износ и вътреобщностни доставки 2,737,201
2.1. Вътреобщностни доставки 2,371,312
2.2. Износ трети страни 365,889
Общо потребление 3,557,201
III. Запаси 2,562,794

Ечемик

Баланс на ечемик в България към 30 Ноември 2017

I.Предлагане
1.Начални запаси, тона 22,000
2.Производство,тона 633,393
3.Внос и вътреобщностни доставки,тона 247
Общо предлагане,тона 655,640
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 132,000
1.1.За производство на пиво, 33,000
1.2. За фураж 99,000
1.3. За семена 0
2. Износ и вътреобщностни доставки 241,549
2.1. Вътреобщностни доставки 224,332
2.2. Износ трети страни 17,217
Общо потребление 373,549
III. Запаси 282,091

Рапица

Баланс на рапица в България към 30 Ноември 2017

I.Предлагане
1.Начални запаси, тона 25,000
2.Производство,тона 458,110
3.Внос и вътреобщностни доставки,тона 27,655
Общо предлагане,тона 510,765
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 35,200
1.1.За производство на масло и биодизел 35,200
2. Износ и вътреобщностни доставки 391,561
2.1. Вътреобщностни доставки 365,265
2.2. Износ трети страни 26,296
Общо потребление 426,761
III. Запаси 84,004

Царевица

Баланс на царевица в България към 30 Ноември 2017

I.Предлагане
1.Начални запаси, тона 580,000
2.Производство,тона 2,311,465
3.Внос и вътреобщностни доставки,тона 323
Общо предлагане,тона 2,891,788
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 330,000
1.1.За храна и индустриална употреба 120,000
1.2. За фураж 210,000
2. Износ и вътреобщностни доставки 570,075
2.1. Вътреобщностни доставки 461,864
2.2. Износ трети страни 108,211
Общо потребление 900,075
III. Запаси 1,991,713

Слънчоглед

Баланс на слънчоглед в България към 30 Ноември2017

I.Предлагане
1.Начални запаси, тона 480,000
2.Производство,тона 1,840,543
3.Внос и вътреобщностни доставки,тона 25,039
Общо предлагане,тона 2,345,582
II. Потребление
1. Вътрешно потребление, тона 342,713
1.1.Употреба за слънчогледово масло, 218,000
1.2.Преработка в белен, 124,713
2. Износ и вътреобщностни доставки 173,162
2.1. Вътреобщностни доставки 143,154
2.2. Износ трети страни 30,008
Общо потребление 515,875
III. Запаси 1,829,707
 
Етикети: добиви ечемик засети площи масло МАТИФ олио пшеница рапица реколта слънчоглед царевица Цени Чикаго шрот

Още новини

ТОП НОВИНИ

Copyright © 2023. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.