Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 416.50 €/мт
Царевица MATIF 360.25 €/мт
Рапица MATIF 870.50 €/мт
Пшеница CBOT 1,177.50 ¢/b
Царевица СВОТ 781.25 ¢/b
Соя СВОТ 1,646.50 ¢/b
Соев шрот СВОТ 409.30 $/st
Соево масло СВОТ 83.79 ¢/lb

Зърнени запаси и пазар на зърно в България – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица

Зърнени запаси и пазар на зърно в България – пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица

Националната агенция по зърното посочва в последния си бюлетин актуална информация за зърнените запаси и пазара на зърно в България

Пшеница

Предлагане: Ресурса от пшеница с който страната разполага от реколта 2012 г. е в размер на 4 777 453 тона в т. ч.: производство – 4 404 947 тона, по предварителни данни на МЗХ; преходен остатък от реколта 2011г. – 350 000 тона и влезнали 22 506 тона.

Потреблението на пшеница за периода след 01.07.2012 г. възлиза на 3 802 256 тона, от тях: за производство на брашно, храна за животни и посевен материал – 1 607 075 тона; напусналите количества в периода са в размер на 2 195 181 тона /от които – 1 781 569 тона за страни от ЕС/.

Наличното количество пшеница към 31.03.2013 г. възлиза на 975 197 тона.

Необходимото количество зърно за потребление до следващата реколта възлиза на 473 358 тона.

Прогнозен преходен остатък: свободните количества към 30.06.2013 г. се оценяват на  501 839 тона.

Ечемик

Предлагане: Количеството с което страната разполага е в размер на 707 923 тона. Производството на ечемик по предварителни данни МЗХ от реколта 2012 г. е 661 932 тона; преходен остатък от стара реколта – 45 000 тона и влезнали – 991 тона.

Потребление: Потреблението на ечемик за периода 01.07.2012 – 31.03.2013 г. е в размер на 594 194 тона, в т. ч. – 289 078 тона за преработка, храна за животни и посевен материал; напуснали количества – 305 116 тона, от тях за страни от ЕС – 95 501 тона.

В края на март 2013 година наличният ечемик възлиза на 113 729 тона.

Прогнозен преходен остатък: Необходимото количество ечемик за производството на фураж и пивоварната промишленост до следващата реколта възлиза на 105 026 тона.

Свободните количества се оценяват в размер на 8 703 тона.

Царевица

Предлагане: По предварителни данни на МЗХ, реколтата за 2012 г. от царевица, възлиза на 1 717 785 тона. Преходен остатък от реколта 2011 г. – 85 000 тона. Влезналите количества в периода 01.09.2012 – 31.03.2013 г. са в размер на 29 013 тона.

Общия ресурс с който страната разполага, възлиза на 1 831 798 тона.

Потребление: Царевицата за преработка и производство на фураж в периода, след 01.09.2012 г. възлиза на 514 068 тона. Напусналите количества са в размер – 350 705 тона, от които за ЕС – 305 136 тона. Общото потребление е 864 773 тона.

Наличност: Към 31.03.2013 г. царевицата е 967 025 тона.

Необходимите количества царевица до следващата реколта възлизат на 385 191 тона.

Прогнозния преходен остатък, към 31.08.2013 г. свободните количества се оценяват на 581 834 тона.

Слънчоглед

Предлагане: По предварителни данни на МЗХ за реколтната 2012 г. са произведени – 1 387 780 тона. Преходен остатък от реколта 2011 г. – 80 000 тона и влезнали количества – 8 969 тона. Общия ресурс слънчоглед от е в размер но 1 476 749 тона.

Потребление: Общото потребление на слънчоглед през периода 01.09.2012 г. до края на март 2013 год. е 796 405 тона, от тях за преработка – 306 140 тона и напуснали количества – 490 265 тона /в т.ч. за страни от ЕС – 407 782 тона/.

Наличност: Към 31.03.2013 г. наличността е в размер на 680 344 тона.

Необходимостта от слънчоглед до следващата реколта възлиза на 234 671 тона.

Прогнозен преходен остатък: Свободните количества в края на м. август 2013 г. се оценяват на 445 674 тона.

Рапица

Предлагане: По предварителни данни на МЗХ реколта от рапица за 2012 г. е в размер на 271 041 тона. Преходен остатък от реколта 2011 г. е 25 000 тона. В периода 01.07.2012 – 31.03.2013 г. са влезнали 3 000 тона. Ресурса с който страната разполага е 299 041 тона. Напусналите количества в този период са общо 197 680 тона, от които 166 415 тона за страни от ЕС.

Наличност: Към 31.03.2013 г. наличното количество рапица възлиза на 101 361 тона.

Средните цени /без ДДС/, при които е търгувано зърното в страната за месец март 2013 г. по видове култури са: пшеница 440 лв./тон; ечемик 415 лв./тон; царевица 401 лв./тон; слънчоглед 845 лв./тон и рапица 894 лв./тон.

Етикети: НАЗ бюлетин пшеница ечемик царевица слънчоглед реколта рапица

Още новини

ТОП НОВИНИ

Copyright © 2022. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.