Вход Търси Търси

EURONEXT

Пшеница MATIF 320.50 €/мт
Царевица MATIF 294.50 €/мт
Рапица MATIF 566.75 €/мт
Пшеница CBOT 737.25 ¢/b
Царевица СВОТ 635.00 ¢/b
Соя СВОТ 1,438.50 ¢/b
Соев шрот СВОТ 424.50 $/st
Соево масло СВОТ 67.59 ¢/lb

Анализ на пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед за пазарната 2011/12 година и прогноза за реколта 2012 от МЗХ

Анализ на пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед за пазарната 2011/12 година и прогноза за реколта 2012 от МЗХ

Ситуация и перспективи на пазара на пшеница

І. Ситуация и перспективи на вътрешния пазар

1.Перспективи за реколта `2012


По оперативна информация към 31.05.2012 г., през есента на 2011 г. са засети 10 884 хил. дка с пшеница, с около 4% повече, сравнено с оперативните данни към същия период на 2011 г. и с 6% по-малко спрямо предходната година по окончателни данни.
Агрометеорологичните условия през есента на 2011 г. и зимата на 2012 г. бяха сравнително неблагоприятни за провеждане на агротехническите мероприятия при сеитбата и подложиха на изпитание успешното презимуване на есенните посеви.
Благоприятните топлинни условия през месец април и началото на месец май в по-голямата част от страната активизираха вегетацията при зимните житни култури. Топлото и сухо време в края на април и началото на май доведоха до рязко намаляване на влагата в 50-сантиметровия почвен слой. Падналите до края на месец май обилни валежи в много райони на страната допринесоха за подобряване влагозапасеността на почвата, която е определящ фактор за успешното протичане на всички фази от развитието на есенните посеви.

Наблюденията на есенниците показват, че към края на месец май посевите от пшеницата варират от „вретенене и начало на изкласяване” до „цъфтеж”.
Според данните от проведеното през месец май 100%-но обследване на площите, заети с есенни култури, състоянието на 78,1% от посевите с пшеница е „добро” до „много добро”, при 87,0% по същото време на 2011 г. В „средно” състоянието са 19,4% от посевите, а в „незадоволително” - 2,2%.
Към края на месец май подхранени с минерални торове са 96,3% от засетите площи с пшеница, а третирани с хербициди - 88,4%. Отчетените пропаднали площи с пшеница, свързани с недостиг на влага и ниски зимни температури, са в размер на 19,3 хил. дка.
Предвид данните за засетите площи и моментното развитие на посевите, се прогнозира производството на пшеница през 2012 г. да възлезе на около 3,8-3,9 млн. тона, при среден добив за страната около 370 кг/дка. Макар и с около 13-15% под миналогодишната изключително добра реколта, това остава едно сравнително високо ниво на производство, близко до средното за последните пет години.
Прогнозираното производство на пшеница от реколта `2012, в комбинация с преходните запаси от предходната реколта, ще е напълно достатъчно за задоволяване на вътрешните потребности и ще създаде потенциал за реализиране на значителен износ през пазарната 2012/13 година.


2.Предлагане и потребление на пшеница от реколта `2011

По окончателни данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, площите, засети с пшеница за реколта `2011 възлизат на 11 530 хил. дка, с 0,4% повече в сравнение с предходната година. От тях са реколтирани 11 375 хил. дка (98,7%), при 11 316 за реколта `2010. Отчетеният среден добив от реколта `2011 е в размер на 392 кг/дка, с 8,3% по-висок в сравнение с реколта `2010.
Производството на пшеница през 2011 г. е в размер на 4 458 хил. тона, с около 9% повече в сравнение с предходната година в резултат на по-високия среден добив. Това е второто най-високо ниво на производство за последните десет години след реколта `2008.
Общото предлагане на пшеница в страната през настоящата 2011/12 пазарна година, формирано от начални стокови наличности, производство и внос, се оценява на около 4 778 хил. тона - с около 8% по-високо спрямо предходната година. Това равнище надхвърля значително вътрешното потребление и създава потенциал за чувствително увеличение на износа.
Началните стокови наличности, с които стартира сезон 2011/12, се оценяват на 284 хил. тона.
Вносът на пшеница в страната традиционно е ограничен, като през настоящата пазарна година се наблюдава допълнително редуциране, вследствие на изключително добрата реколта `2011.
По оперативни данни на Националната служба по зърното (НСЗ)1, общият внос на пшеница за периода 01.07.2011 - 18.05.2012 г. е в размер на 31,7 хил. тона, от които 24,6 хил. тона пшеница и 7,1 хил. тона преобразувано в пшеница брашно (при рандеман 72%). Очаква се до края на настоящата маркетингова година вносът на пшеница да достигне около 35 хил. тона.
По данни на НСИ, през периода юли 2011 - февруари 2012 г. са внесени 19 708 тона пшеница, което е с 19,5% по-малко спрямо аналогичния период на предходната маркетингова година. Общата стойност на вноса за този период е в размер на 6 655 хил. щ. д., при средна цена от 338 щ. д./тон.
Традиционно, основни търговски партньори на България са държавите от ЕС с общо 18 985 тона, като най-големи количества пшеница са доставени от Румъния (8 908 тона), Австрия (6 123 тона) и Унгария (3 013 тона).
 

Прочетете пълния текст на анализа и прогнозата от МЗХ като кликнете на следните линкове:

Анализ на пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед за пазарната 2011/12 година и прогноза за реколта 2012 от МЗХ

Износ на слънчоглед за периода 2006/07 - 2011/12  по страни (тона)

Прочетете още:

Етикети: анализ МЗХ прогноза реколта 2012 слънчоглед пшеница царевица ечемик

Още новини

ТОП НОВИНИ

Copyright © 2022. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.